Moje srce pripada samo jednoj osobi…meni naravno.


moje-srce-pripada-samo-jednoj-osobimeni-naravno
mojesrcepripadasamojednojosobi…meninaravnomoje srcesrce pripadapripada samosamo jednojjednoj osobi…meniosobi…meni naravnomoje srce pripadasrce pripada samopripada samo jednojsamo jednoj osobi…menijednoj osobi…meni naravnomoje srce pripada samosrce pripada samo jednojpripada samo jednoj osobi…menisamo jednoj osobi…meni naravnomoje srce pripada samo jednojsrce pripada samo jednoj osobi…menipripada samo jednoj osobi…meni naravno

Vi nikada nemate poverenja u nekoga; verujete samo u svoj sud o određenim osobama. Kada se vaš sud o jednoj osobi promeni, menja se i vaše poverenje. -Antonio de Melo
vi-nikada-nemate-poverenja-u-nekoga-verujete-samo-u-svoj-sud-o-odreenim-osobama-kada-se-va-sud-o-jednoj-osobi-promeni-menja-se-i-vae-poverenje
Radosno srce nastaje, naravno, samo od onog srca koje izgara od ljubavi. -Majka Tereza
radosno-srce-nastaje-naravno-samo-od-onog-srca-koje-izgara-od-ljubavi
Znaj da bebo volim te samo ja,  moje srce tebi pripada
znaj-da-bebo-volim-te-samo-ja-moje-srce-tebi-pripada
Znaj da bebo volim te samo ja,moje srce tebi pripada
znaj-da-bebo-volim-te-samo-jamoje-srce-tebi-pripada
Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar. -Žarko Laušević
moje-utanje-ne-znai-da-ja-ne-znam-ljudi-govore-iza-mojih-a-moje-utanje-samo-znak-da-oni-ne-zasluuju-moj-komentar