Moje srce je zbog renoviranja trenutno zatvoreno! :)


moje-srce-zbog-renoviranja-trenutno-zatvoreno
mojesrcezbogrenoviranjatrenutnozatvorenomoje srcesrce jeje zbogzbog renoviranjarenoviranja trenutnotrenutno zatvorenomoje srce jesrce je zbogje zbog renoviranjazbog renoviranja trenutnorenoviranja trenutno zatvorenomoje srce je zbogsrce je zbog renoviranjaje zbog renoviranja trenutnozbog renoviranja trenutno zatvorenomoje srce je zbog renoviranjasrce je zbog renoviranja trenutnoje zbog renoviranja trenutno zatvoreno

Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno. -Sigmund Frojd
deca-su-potpuni-egoisti-oni-svoje-potrebe-trenutno-osete-i-tee-svim-silama-da-ih-ostvare-trenutno
Moje srce je ledeno. Pa ga odmrzni. :)
moje-srce-ledeno-pa-ga-odmrzni
Moje srce pripada samo jednoj osobi…meni naravno.
moje-srce-pripada-samo-jednoj-osobimeni-naravno
Moje srce ne radi na žetone, pa da kad god me se uželiš… ti ubaciš novčić i igraš se!
moje-srce-ne-radi-na-etone-pa-da-kad-god-me-se-ueli-ti-ubaci-novi-i-igra-se
Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar. -Žarko Laušević
moje-utanje-ne-znai-da-ja-ne-znam-ljudi-govore-iza-mojih-a-moje-utanje-samo-znak-da-oni-ne-zasluuju-moj-komentar