Moji dani teku naopako. Budim se umoran a legnem budan. 	  	 		      ! :)) 		  Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo ...


moji-dani-teku-naopako-budim-se-umoran-a-legnem-budan-nikada-neemo-biti-svesni-koliko-smo-svojih-principa-spremni-da-pogazimo-samo
mojidanitekunaopakobudimseumoranlegnembudan nikadanećemobitisvesnikolikosmosvojihprincipaspremnidapogazimosamomoji danidani tekuteku naopakobudim sese umoranlegnem budanbudannikadanikada nećemonećemo bitibiti svesnisvesni kolikokoliko smosmo svojihsvojih principaprincipa spremnispremni dada pogazimopogazimo samosamomoji dani tekudani teku naopakobudim se umoranumoran a legnema legnem budanlegnem budanbudannikadanikada nećemonikada nećemo bitinećemo biti svesnibiti svesni kolikosvesni koliko smokoliko smo svojihsmo svojih principasvojih principa spremniprincipa spremni daspremni da pogazimoda pogazimo samopogazimo samo

Moji dani teku naopako. Budim se umoran a legnem budan. xD
moji-dani-teku-naopako-budim-se-umoran-a-legnem-budan-xd
Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo zbog jedne osobe.
nikada-neemo-biti-svesni-koliko-smo-svojih-principa-spremni-da-pogazimo-samo-zbog-jedne-osobe
Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu. -Sun Tzu
ukoliko-znamo-da-su-nai-ljudi-spremni-za-napad-ali-ne-znamo-da-li-neprijatelj-otvoren-za-napad-samo-smo-napola-spremni-za-borbu
Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :D
pita-ena-mua-s-koliko-ena-spavao-od-kako-smo-u-braku-mu-odgovara-samo-s-tobom-draga-s-drugima-sam-bio-budan-d
Sve je samo toliko veliko, koliko smo mi mali u sebi. I sve je toliko malo, koliko smo mi u sebi veliki. -Miroslav Mika Antić
sve-samo-toliko-veliko-koliko-smo-mi-mali-u-sebi-i-sve-toliko-malo-koliko-smo-mi-u-sebi-veliki