Moji su sinovi rodjeni u jesen mog života; srećan je onaj čiji su sinovi rodjeni u proleće njegova života.


moji-su-sinovi-rodjeni-u-jesen-mog-ivota-srean-onaj-iji-su-sinovi-rodjeni-u-prolee-njegova-ivota
arapske poslovicemojisusinovirodjenijesenmogživotasrećanonajčijiprolećenjegovaživotamoji susu sinovisinovi rodjenirodjeni uu jesenjesen mogmog životasrećan jeje onajonaj čijičiji susu sinovisinovi rodjenirodjeni uu prolećeproleće njegovanjegova životamoji su sinovisu sinovi rodjenisinovi rodjeni urodjeni u jesenu jesen mogjesen mog životasrećan je onajje onaj čijionaj čiji sučiji su sinovisu sinovi rodjenisinovi rodjeni urodjeni u prolećeu proleće njegovaproleće njegova životamoji su sinovi rodjenisu sinovi rodjeni usinovi rodjeni u jesenrodjeni u jesen mogu jesen mog životasrećan je onaj čijije onaj čiji suonaj čiji su sinovičiji su sinovi rodjenisu sinovi rodjeni usinovi rodjeni u prolećerodjeni u proleće njegovau proleće njegova životamoji su sinovi rodjeni usu sinovi rodjeni u jesensinovi rodjeni u jesen mogrodjeni u jesen mog životasrećan je onaj čiji suje onaj čiji su sinovionaj čiji su sinovi rodjeničiji su sinovi rodjeni usu sinovi rodjeni u prolećesinovi rodjeni u proleće njegovarodjeni u proleće njegova života

Od pamtiveka sinovi su nerazumniji od očeva, i razuma bi tako sasvim nestalo, ali srećom, sinovi postanu razumni čim postanu očevi. -Meša Selimović
od-pamtiveka-sinovi-su-nerazumniji-od-oeva-i-razuma-bi-tako-sasvim-nestalo-ali-sreom-sinovi-postanu-razumni-im-postanu-oevi
Bilo je neko proleće, koje nije išlo uz jesen koju je izabrala za svoj način života. Zaboravila je da se smeje glasno. -Đorđe Balašević
bilo-neko-prolee-koje-nije-ilo-uz-jesen-koju-izabrala-za-svoj-nain-ivota-zaboravila-da-se-smeje-glasno
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom nečist jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Svako preziranje polnog života, svako onečišćenje istog pojmom “nečist” jest čak zločin spram života – jest onaj na vlastiti grijeh protiv svetog duha života. -Miroslav Krleža
svako-preziranje-polnog-ivota-svako-oneienje-istog-pojmom-neist-jest-ak-zloin-spram-ivota-jest-onaj-na-vlastiti-grijeh-protiv-svetog-duha-ivota
Kod nas na Balkanu postoje pet godišnjih doba: proleće, leto, jesen, zima i RAT -Dušan Kovačević
kod-nas-na-balkanu-postoje-pet-godinjih-doba-prolee-leto-jesen-zima-i-rat