Molim osobe koje su promasile svoj zivot, da promase i moj!


molim-osobe-koje-su-promasile-svoj-zivot-da-promase-i-moj
molimosobekojesupromasilesvojzivotdapromasemojmolim osobeosobe kojekoje susu promasilepromasile svojsvoj zivotda promasepromase ii mojmolim osobe kojeosobe koje sukoje su promasilesu promasile svojpromasile svoj zivotda promase ipromase i mojmolim osobe koje suosobe koje su promasilekoje su promasile svojsu promasile svoj zivotda promase i mojmolim osobe koje su promasileosobe koje su promasile svojkoje su promasile svoj zivot

Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako
Ona Nadji si zivot!!! On Ti si moj zivot ☺
ona-nadji-zivot-on-ti-moj-zivot
U moj zivot usao si tiho zavolela tebe kao nikad nikog !!!!!!!
u-moj-zivot-usao-tiho-zavolela-tebe-kao-nikad-nikog
Svako ko je usao u moj zivot, samim tim je i postao deo mog zivota. by Maja
svako-ko-usao-u-moj-zivot-samim-tim-i-postao-deo-mog-zivota-by-maja
Kad svaku ljubav unapred prezalis i na svoj zivot tri tacke stavis …
kad-svaku-ljubav-unapred-prezalis-i-na-svoj-zivot-tri-tacke-stavis
zivi zivot zezaj krizu jer zivot nema reprizu!
zivi-zivot-zezaj-krizu-jer-zivot-nema-reprizu