Molim sve nafurane devojke da se spuste na zemlju, jer krave ne lete!!! O.o


molim-sve-nafurane-devojke-da-se-spuste-na-zemlju-jer-krave-ne-lete-oo
molimsvenafuranedevojkedasespustenazemljujerkraveneleteoomolim svesve nafuranenafurane devojkedevojke dada sese spustespuste nana zemljujer kravekrave nene letemolim sve nafuranesve nafurane devojkenafurane devojke dadevojke da seda se spustese spuste naspuste na zemljujer krave nekrave ne letemolim sve nafurane devojkesve nafurane devojke danafurane devojke da sedevojke da se spusteda se spuste nase spuste na zemljujer krave ne letemolim sve nafurane devojke dasve nafurane devojke da senafurane devojke da se spustedevojke da se spuste nada se spuste na zemlju

Daj se spusti, krave ne lete O.o
daj-se-spusti-krave-ne-lete-oo
Nebesa lete iznad tebe pokazujući ti svoju slavu, a tvoje oči su još uvijek uprte u zemlju! -Dante Aligijeri
nebesa-lete-iznad-tebe-pokazujui-ti-svoju-slavu-a-tvoje-oi-su-jo-uvijek-uprte-u-zemlju
Nismo sve kurve, i nismo sve lude, tigrice, mačkice, nafurane male. Ima nas koje bi radije gledale film sa vama nego išle u šoping. Koje uzimamo vaše dukseve ...
nismo-sve-kurve-i-nismo-sve-lude-tigrice-kice-nafurane-male-ima-nas-koje-bi-radije-gledale-film-vama-nego-i-u-oping-koje-uzimamo-vae-dukseve
Pozdrav za sve nafurane babe koje me kuliraju kad im kazem dobar dan
pozdrav-za-sve-nafurane-babe-koje-me-kuliraju-kad-im-kazem-dobar-dan