Molim te, šapni mi ako znaš prečicu do zvezda. Tako sam umorna od traganja za zrnom sreće…


molim-te-apni-mi-ako-zna-preicu-do-zvezda-tako-sam-umorna-od-traganja-za-zrnom-sree
molimteapnimiakoznaprečicudozvezdatakosamumornaodtraganjazazrnomsreće…molim tešapni mimi akoako znašznaš prečicuprečicu dodo zvezdatako samsam umornaumorna odod traganjatraganja zaza zrnomzrnom sreće…šapni mi akomi ako znašako znaš prečicuznaš prečicu doprečicu do zvezdatako sam umornasam umorna odumorna od traganjaod traganja zatraganja za zrnomza zrnom sreće…šapni mi ako znašmi ako znaš prečicuako znaš prečicu doznaš prečicu do zvezdatako sam umorna odsam umorna od traganjaumorna od traganja zaod traganja za zrnomtraganja za zrnom sreće…šapni mi ako znaš prečicumi ako znaš prečicu doako znaš prečicu do zvezdatako sam umorna od traganjasam umorna od traganja zaumorna od traganja za zrnomod traganja za zrnom sreće…

Ovde ti ostavljam dve prazne strane, jer ne umem da napišem pesmu o srcu. Molim te, napiši je sam. Ti to znaš bolje od mene. I zalepi svoju sliku.Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši.Ako ne znaš, trebaš pitati; ako ne znaš kako, trebaš naučiti.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Molim sve devojčice od 15 do 17-18 godina da, ako su već u nekoj vezi sa dečkom približno njihovih godina, se ne prosipaju po Instagramu sa slikama skupih ve ...