Molitve bi trebalo da budu blagoslovi, jer Bog već zna šta je najbolje za nas.


molitve-bi-trebalo-da-budu-blagoslovi-jer-bog-ve-zna-najbolje-za-nas
sokratmolitvebitrebalodabudublagoslovijerbogvećznatanajboljezanasmolitve bibi trebalotrebalo dada budubudu blagoslovijer bogbog većveć znazna štaje najboljenajbolje zaza nasmolitve bi trebalobi trebalo datrebalo da bududa budu blagoslovijer bog većbog već znaveć zna štazna šta ješta je najboljeje najbolje zanajbolje za nasmolitve bi trebalo dabi trebalo da budutrebalo da budu blagoslovijer bog već znabog već zna štaveć zna šta jezna šta je najbolješta je najbolje zaje najbolje za nasmolitve bi trebalo da budubi trebalo da budu blagoslovijer bog već zna štabog već zna šta jeveć zna šta je najboljezna šta je najbolje zašta je najbolje za nas

Naše molitve bi trebale biti koncentrisane na generalno traženje dobra, jer samo Bog najbolje zna šta je dobro za nas. -Sokrat
nae-molitve-bi-trebale-biti-koncentrisane-na-generalno-traenje-dobra-jer-samo-bog-najbolje-zna-dobro-za-nas
Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio. -Herman Hese
bog-nam-ne-alje-oaj-da-bi-nas-ubio-ve-da-bi-nov-ivot-u-nama-probudio
Svuda oko nas toliko je seksa da većina muškaraca ne zna šta bi s njim započela. -Ža Ža Gabor
svuda-oko-nas-toliko-seksa-da-veina-mukaraca-ne-zna-bi-s-njim-zapoela