Monasi, postoje tri vrste opijenosti. Opijenost mladošću, opijenost zdravljem, opijenost životom.


monasi-postoje-tri-vrste-opijenosti-opijenost-mladou-opijenost-zdravljem-opijenost-ivotom
budamonasipostojetrivrsteopijenostiopijenostmladoćuopijenostzdravljemživotompostoje tritri vrstevrste opijenostiopijenost mladošćuopijenost zdravljemopijenost životompostoje tri vrstetri vrste opijenostipostoje tri vrste opijenosti

Postoje tri vrste žudnji. Žudnja za zadovoljstvima čula, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem.U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste.Velika nesreća čovjekova je što život počinje mladošću, a završava starošću, jer bi život bio neizmjerno savršeniji ako počinje starošću, a završava mladošću.Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Mnogi će me zvati avanturistom, što ja i jesam, ali jedne druge, posebne, vrste. One vrste koja je spremna žrtvovati svoj život za svoja uvjerenja.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.