Moraš umreti nekoliko puta pre nego što zaista počneš živeti.


mora-umreti-nekoliko-puta-pre-nego-to-zaista-pone-iveti
Čarls bukovskimoraumretinekolikoputaprenegotozaistapočneživetimoraš umretiumreti nekolikonekoliko putaputa prepre negonego štošto zaistazaista počnešpočneš živetimoraš umreti nekolikoumreti nekoliko putanekoliko puta preputa pre negopre nego štonego što zaistašto zaista počnešzaista počneš živetimoraš umreti nekoliko putaumreti nekoliko puta prenekoliko puta pre negoputa pre nego štopre nego što zaistanego što zaista počneššto zaista počneš živetimoraš umreti nekoliko puta preumreti nekoliko puta pre negonekoliko puta pre nego štoputa pre nego što zaistapre nego što zaista počnešnego što zaista počneš živeti

Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš. -Lav Tolstoj
sedam-puta-proveri-jezik-pre-nego-to-pone-da-govori
Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš -Lav Tolstoj
sedam-puta-proveri-jezik-pre-nego-to-pone-da-govori
Bolje je umreti slavno nego živeti sramno. -Homer
bolje-umreti-slavno-nego-iveti-sramno
Bolje je umreti stojeći, nego živeti na kolenima. -Če Gevara
bolje-umreti-stojei-nego-iveti-na-kolenima