Moram da priznam da i dalje čitam bajke i volim ih više od svega drugog.


moram-da-priznam-da-i-dalje-itam-bajke-i-volim-ih-vie-od-svega-drugog
odri hepbnermoramdapriznamdalječitambajkevolimihvieodsvegadrugogmoram dada priznampriznam dada ii daljedalje čitamčitam bajkebajke ii volimvolim ihih viševiše odod svegasvega drugogmoram da priznamda priznam dapriznam da ida i daljei dalje čitamdalje čitam bajkečitam bajke ibajke i volimi volim ihvolim ih višeih više odviše od svegaod svega drugogmoram da priznam dada priznam da ipriznam da i daljeda i dalje čitami dalje čitam bajkedalje čitam bajke ičitam bajke i volimbajke i volim ihi volim ih viševolim ih više odih više od svegaviše od svega drugogmoram da priznam da ida priznam da i daljepriznam da i dalje čitamda i dalje čitam bajkei dalje čitam bajke idalje čitam bajke i volimčitam bajke i volim ihbajke i volim ih višei volim ih više odvolim ih više od svegaih više od svega drugog

Produži dalje, možda sebi nađeš neku bolju, za mene bajke više ne postoje! ♥
produi-dalje-moda-sebi-nae-neku-bolju-za-mene-bajke-vie-ne-postoje
Ne želim da i dalje sebi govorim da će to jednog dana proći. Neće. Moram da naučim da živim sa svojim demonima. -Paulo Koeljo
ne-elim-da-i-dalje-sebi-govorim-da-e-to-jednog-dana-proi-nee-moram-da-nauim-da-ivim-svojim-demonima
Ta kurva, to slatko đubre koje volim ali ne smem da priznam jer će me ostaviti. -Matija Bećković
ta-kurva-to-slatko-ubre-koje-volim-ali-ne-smem-da-priznam-jer-e-me-ostaviti
Što manje čitam ostaje mi više vremena da kritikujem pročitano. -Petar Lazić
to-manje-itam-ostaje-mi-vie-vremena-da-kritikujem-proitano
Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose
Ovo stihovi nisu,vec moje zajebancije,volim da se zezam,i volim zezancije,nazalost,ovo vise nije sala,volela me kao mala,sad’ narasla,nasla drugog,mene ...
ovo-stihovi-nisuvec-moje-zajebancijevolim-da-se-zezami-volim-zezancijenazalostovo-vise-nije-salavolela-me-kao-malasad-naraslanasla-drugogmene