Moramo reći da postoji onoliko uglova koliko ima i brojeva.


moramo-rei-da-postoji-onoliko-uglova-koliko-ima-i-brojeva
galileo galilejmoramorećidapostojionolikouglovakolikoimabrojevamoramo rećireći dada postojipostoji onolikoonoliko uglovauglova kolikokoliko imaima ii brojevamoramo reći dareći da postojida postoji onolikopostoji onoliko uglovaonoliko uglova kolikouglova koliko imakoliko ima iima i brojevamoramo reći da postojireći da postoji onolikoda postoji onoliko uglovapostoji onoliko uglova kolikoonoliko uglova koliko imauglova koliko ima ikoliko ima i brojevamoramo reći da postoji onolikoreći da postoji onoliko uglovada postoji onoliko uglova kolikopostoji onoliko uglova koliko imaonoliko uglova koliko ima iuglova koliko ima i brojeva

Ne može se reći onoliko mudrosti, koliko se može prećutati gluposti. -Pitagora
ne-moe-se-rei-onoliko-mudrosti-koliko-se-moe-preutati-gluposti
Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja. -Sokrat
svako-e-znati-da-vam-kae-koliko-ima-koza-i-ovaca-ali-ne-i-koliko-ima-prijatelja
Svet je onoliko zanimljiv koliko smo mi radoznali.
svet-onoliko-zanimljiv-koliko-smo-mi-radoznali
Svet je zanimljiv onoliko koliko smo mi radoznali. -Vilijam Šekspir
svet-zanimljiv-onoliko-koliko-smo-mi-radoznali