Moramo se navići da na najvažnijim raskrsnicama ne nalazimo uvek znakove.


moramo-se-navii-da-na-najvanijim-raskrsnicama-ne-nalazimo-uvek-znakove
ernest hemingvejmoramosenavićidananajvažnijimraskrsnicamanenalazimouvekznakovemoramo sese navićinavići dada nana najvažnijimnajvažnijim raskrsnicamaraskrsnicama nene nalazimonalazimo uvekuvek znakovemoramo se navićise navići danavići da nada na najvažnijimna najvažnijim raskrsnicamanajvažnijim raskrsnicama neraskrsnicama ne nalazimone nalazimo uveknalazimo uvek znakovemoramo se navići dase navići da nanavići da na najvažnijimda na najvažnijim raskrsnicamana najvažnijim raskrsnicama nenajvažnijim raskrsnicama ne nalazimoraskrsnicama ne nalazimo uvekne nalazimo uvek znakovemoramo se navići da nase navići da na najvažnijimnavići da na najvažnijim raskrsnicamada na najvažnijim raskrsnicama nena najvažnijim raskrsnicama ne nalazimonajvažnijim raskrsnicama ne nalazimo uvekraskrsnicama ne nalazimo uvek znakove

Haos nalazimo u najvećem obilju tamo gde je uspostavljen red. On uvek pobeđuje uređenost, jer je bolje organizovan. -Teri Pračet
haos-nalazimo-u-najveem-obilju-tamo-gde-uspostavljen-red-on-uvek-pobeuje-ureenost-jer-bolje-organizovan
U najvažnijim stvarima ne možemo i ne smemo biti popustljivi. -Abraham Linkoln
u-najvanijim-stvarima-ne-moemo-i-ne-smemo-biti-popustljivi
Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. -Otac Tadej
moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca
Kako kroz vlastiti život Boga tražimo, tako ga i nalazimo. -Nemačka poslovica
kako-kroz-vlastiti-ivot-boga-traimo-tako-ga-i-nalazimo