Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.


morate-biti-sigurni-u-sebe-ukoliko-niste-onda-ete-biti-neodlu-defanzivni-a-e-biti-mnogo-stvari-koje-e-raditi-protiv-vas
klint istvudmoratebitisigurnisebeukolikonisteondaćeteneodlučnidefanzivnićemnogostvarikojeraditiprotivvasmorate bitibiti sigurnisigurni uu sebeukoliko nisteonda ćetećete bitibiti neodlučniće bitibiti mnogomnogo stvaristvari kojekoje ćeće raditiraditi protivprotiv vasmorate biti sigurnibiti sigurni usigurni u sebeonda ćete bitićete biti neodlučnitu će bitiće biti mnogobiti mnogo stvarimnogo stvari kojestvari koje ćekoje će raditiće raditi protivraditi protiv vasmorate biti sigurni ubiti sigurni u sebeonda ćete biti neodlučnia tu će bititu će biti mnogoće biti mnogo stvaribiti mnogo stvari kojemnogo stvari koje ćestvari koje će raditikoje će raditi protivće raditi protiv vasmorate biti sigurni u sebea tu će biti mnogotu će biti mnogo stvariće biti mnogo stvari kojebiti mnogo stvari koje ćemnogo stvari koje će raditistvari koje će raditi protivkoje će raditi protiv vas

Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu. -Arnold Švarceneger
svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate
Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru
Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države. -Vladimir Lenjin
ukoliko-postoji-drava-ne-moe-biti-slobode-ali-ukoliko-ima-slobode-nee-biti-drave
Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami. -Merlin Monroe
vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami