Motivacija sama po sebi nije dovoljna. Ukoliko imate idiota i motivišete ga, imaćete motivisanog idiota.


motivacija-sama-po-sebi-nije-dovoljna-ukoliko-imate-idiota-i-motiviete-ga-imaete-motivisanog-idiota
džim ronmotivacijasamaposebinijedovoljnaukolikoimateidiotamotivietegaimaćetemotivisanogidiotamotivacija samasama popo sebisebi nijenije dovoljnaukoliko imateimate idiotaidiota ii motivišetemotivišete gaimaćete motivisanogmotivisanog idiotamotivacija sama posama po sebipo sebi nijesebi nije dovoljnaukoliko imate idiotaimate idiota iidiota i motivišetei motivišete gaimaćete motivisanog idiotamotivacija sama po sebisama po sebi nijepo sebi nije dovoljnaukoliko imate idiota iimate idiota i motivišeteidiota i motivišete gamotivacija sama po sebi nijesama po sebi nije dovoljnaukoliko imate idiota i motivišeteimate idiota i motivišete ga

Ljubav, reč od 5 slova, 2 samoglasnika, 3 suglasnika i 2 idiota!
ljubav-re-od-5-slova-2-samoglasnika-3-suglasnika-i-2-idiota
Iza svakog idiota obično stoji velika žena -Džon Lenon
iza-svakog-idiota-obino-stoji-velika-ena
Iza svakog idiota obično stoji velika žena. -Džon Lenon
iza-svakog-idiota-obino-stoji-velika-ena
Što više cenite i slavite život koji imate, imaćete više razloga za slavlje. -Opra Vinfri
to-vie-cenite-i-slavite-ivot-koji-imate-imaete-vie-razloga-za-slavlje
Ono što nas najneposrednije usrećuje je vedrina uma. Ova osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji! -Artur Šopenhauer
ono-to-nas-najneposrednije-usreuje-vedrina-uma-ova-osobina-sama-sebi-nagrada-zato-bi-razvijanje-vedrine-u-sebi-valjalo-staviti-ispred-svih-tenji
Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko vam je žena dobra, bićete zauvek srećni. Ukoliko nije, postaćete filozof. -Sokrat
enite-se-u-svakom-sluaju-ukoliko-vam-ena-dobra-biete-zauvek-sre-ukoliko-nije-postaete-filozof