Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.


moto-ivota-obrisati-svaku-suzu-svakog-oka
mahatma gandimotoživotaobrisatisvakusuzusvakogokamoto životaobrisati svakusvaku suzusuzu sasa svakogsvakog okaobrisati svaku suzusvaku suzu sasuzu sa svakogsa svakog okaobrisati svaku suzu sasvaku suzu sa svakogsuzu sa svakog okaobrisati svaku suzu sa svakogsvaku suzu sa svakog oka

Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao. -Marko Aurelije
buncaju-ljudi-i-postaju-umorni-od-ivota-kad-nemaju-pred-sobom-neki-cilj-prema-kome-bi-upravili-svaki-svoj-napor-i-svaku-svoju-misao
Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“ -Muhamed Ali
mrzio-sam-svaku-minutu-svoga-treninga-ali-sam-govorio-ne-odustaj-sada-se-pati-ali-ivi-ostatak-svoga-ivota-kao-ampion
Poljubac se, doduše, može obrisati, ali se vatra u srcu ne može ugasiti. -Nemačka poslovica
poljubac-se-dodue-moe-obrisati-ali-se-vatra-u-srcu-ne-moe-ugasiti