Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.


mozak-budale-pretvara-filozofiju-u-ludoriju-nauku-u-praznovjericu-i-umjetnost-u-pedanteriju-otuda-univerzitetsko-obrazovanje
bernard shawmozakbudalepretvarafilozofijuludorijunaukupraznovjericuumjetnostpedanterijuotudauniverzitetskoobrazovanjemozak budalebudale pretvarapretvara filozofijufilozofiju uu ludorijunauku uu praznovjericupraznovjericu ii umjetnostumjetnost uu pedanterijuotuda univerzitetskouniverzitetsko obrazovanjemozak budale pretvarabudale pretvara filozofijupretvara filozofiju ufilozofiju u ludorijunauku u praznovjericuu praznovjericu ipraznovjericu i umjetnosti umjetnost uumjetnost u pedanterijuotuda univerzitetsko obrazovanjemozak budale pretvara filozofijubudale pretvara filozofiju upretvara filozofiju u ludorijunauku u praznovjericu iu praznovjericu i umjetnostpraznovjericu i umjetnost ui umjetnost u pedanterijumozak budale pretvara filozofiju ubudale pretvara filozofiju u ludorijunauku u praznovjericu i umjetnostu praznovjericu i umjetnost upraznovjericu i umjetnost u pedanteriju

Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo. -Džim Ron
formalno-obrazovanje-e-vam-omoguiti-normalan-ivot-samostalno-obrazovanje-e-vam-doneti-bogatstvo
Mozak besposlenog čoveka je omiljeno prebivalište djavolovo. -Lav Tolstoj
mozak-besposlenog-oveka-omiljeno-prebivalite-djavolovo
Ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu. -Đorđe Balašević
ne-pravi-od-tuge-nauku-mami-svetlo-na-sledeem-bregu