Mrlje bogataša prikrivaju se novcem.


mrlje-bogataa-prikrivaju-se-novcem
engleske poslovicemrljebogataaprikrivajusenovcemmrlje bogatašabogataša prikrivajuprikrivaju sese novcemmrlje bogataša prikrivajubogataša prikrivaju seprikrivaju se novcemmrlje bogataša prikrivaju sebogataša prikrivaju se novcemmrlje bogataša prikrivaju se novcem

Čovek gine za novcem, a ptica za hranom.S novcem si zmaj, bez novca crv.Lako je biti izdašan sa tudjim novcem.Užitak bogataša kupljen je suzama siromaha.Čim se ugleda na bogataša, siromah propada.Ima bogataša, zato ima i sirotinje.