Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo.


mrnja-onih-koji-su-zli-nije-toliko-opasna-kao-njihovo-prijateljstvo
branislav nušićmržnjaonihkojisuzlinijetolikoopasnakaonjihovoprijateljstvomržnja onihonih kojikoji susu zlizli nijenije tolikotoliko opasnaopasna kaokao njihovonjihovo prijateljstvomržnja onih kojionih koji sukoji su zlisu zli nijezli nije tolikonije toliko opasnatoliko opasna kaoopasna kao njihovokao njihovo prijateljstvomržnja onih koji suonih koji su zlikoji su zli nijesu zli nije tolikozli nije toliko opasnanije toliko opasna kaotoliko opasna kao njihovoopasna kao njihovo prijateljstvomržnja onih koji su zlionih koji su zli nijekoji su zli nije tolikosu zli nije toliko opasnazli nije toliko opasna kaonije toliko opasna kao njihovotoliko opasna kao njihovo prijateljstvo

Greše roditelji koji uobražavaju da je njihovo prisustvo deci toliko neophodno. -Gete
gree-roditelji-koji-uobraavaju-da-njihovo-prisustvo-deci-toliko-neophodno
Nijedna bludnica nije tako opasna kao ona koja se pod velom skriva! -Nemačka poslovica
nijedna-bludnica-nije-tako-opasna-kao-ona-koja-se-pod-velom-skriva
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar; on je i dijete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dijete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar, on je i dete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o-bajkama