Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje.


mrtav-pred-njim-onaj-koji-grenik-koji-se-ne-kaje-i-koji-u-njega-ne-veruje
patrijarh pavlemrtavprednjimonajkojigreniksenekajenjegaverujemrtav jeje predpred njimnjim onajonaj kojikoji jeje grešnikkoji sese nene kajekaje ii kojikoji uu njeganjega nene verujemrtav je predje pred njimpred njim onajnjim onaj kojionaj koji jekoji je grešnikkoji se nese ne kajene kaje ikaje i kojii koji ukoji u njegau njega nenjega ne verujemrtav je pred njimje pred njim onajpred njim onaj kojinjim onaj koji jeonaj koji je grešnikkoji se ne kajese ne kaje ine kaje i kojikaje i koji ui koji u njegakoji u njega neu njega ne verujemrtav je pred njim onajje pred njim onaj kojipred njim onaj koji jenjim onaj koji je grešnikkoji se ne kaje ise ne kaje i kojine kaje i koji ukaje i koji u njegai koji u njega nekoji u njega ne veruje

Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem. -Engleske poslovice
ne-veruje-onaj-koji-ne-ivi-u-skladu-svojim-uverenjem
Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan