Mrzi me ljubi te brat ;)


mrzi-me-ljubi-te-brat
mrzimeljubitebratmrzi meme ljubiljubi tete bratmrzi me ljubime ljubi teljubi te bratmrzi me ljubi teme ljubi te bratmrzi me ljubi te brat

Mrzi me da se izuvam. Stonoga
mrzi-me-da-se-izuvam-stonoga
Muškarac je ljubomoran ako ljubi; a žena ako i ne ljubi. -Imanuel Kant
mukarac-ljubomoran-ako-ljubi-a-ena-ako-i-ne-ljubi