Mrzim kad imaš dobar parfem, pa onda moram da te silujem..:D


mrzim-kad-ima-dobar-parfem-pa-onda-moram-da-te-silujemd
mrzimkadimadobarparfempaondamoramdatesilujemdmrzim kadkad imašimaš dobardobar parfempa ondaonda morammoram dada temrzim kad imaškad imaš dobarimaš dobar parfempa onda moramonda moram damoram da temrzim kad imaš dobarkad imaš dobar parfempa onda moram daonda moram da temrzim kad imaš dobar parfempa onda moram da te

Uvijek su mi govorili da ja moram, recimo, promovirati ploču, da se moram slikati, davati intervjue… Pa sam ih pitao: Jeste li čitali Dostojevskog? Vele Jesmo! A jeste li ga kad vidjelio? -Branimir Johnny Štulić
uvijek-su-mi-govorili-da-ja-moram-recimo-promovirati-plou-da-se-moram-slikati-davati-intervjue-pa-sam-ih-pitao-jeste-li-itali-dostojevskog-vele-jesmo
Mrzim kad mi sporo odgovaras na poruku!.:((
mrzim-kad-mi-sporo-odgovaras-na-poruku
Mrzim televiziju. Mrzim je isto koliko mrzim i kikiriki – međutim, nikako ne mogu da prestanem da jedem kikiriki. -Orson Vels
mrzim-televiziju-mrzim-isto-koliko-mrzim-i-kikiriki-meutim-nikako-ne-mogu-da-prestanem-da-jedem-kikiriki
Mrzim kad se vozim u tramvaju i tresu mi se sise xD
mrzim-kad-se-vozim-u-tramvaju-i-tresu-mi-se-sise-xd
Mrzim kad mama gostima pokazuje indeks sa desetkama :(
mrzim-kad-mama-gostima-pokazuje-indeks-desetkama