Mrzim kad mi se tresu sise dok vozim traktor -.- -.-


mrzim-kad-mi-se-tresu-sise-dok-vozim-traktor
mrzimkadmisetresusisedokvozimtraktormrzim kadkad mimi sese tresutresu sisesise dokdok vozimvozim traktormrzim kad mikad mi semi se tresuse tresu sisetresu sise doksise dok vozimdok vozim traktormrzim kad mi sekad mi se tresumi se tresu sisese tresu sise doktresu sise dok vozimsise dok vozim traktormrzim kad mi se tresukad mi se tresu sisemi se tresu sise dokse tresu sise dok vozimtresu sise dok vozim traktor

Mrzim kad se vozim u tramvaju i tresu mi se sise xD
mrzim-kad-se-vozim-u-tramvaju-i-tresu-mi-se-sise-xd
Postoje ljudi koji stalno traže dlaku u jajetu i onda kad je ne nađu, tresu toliko dugo glavom od iznenađenja da dlaka na kraju i upadne. -Napoleon Hil
postoje-ljudi-koji-stalno-trae-dlaku-u-jajetu-i-onda-kad-ne-nau-tresu-toliko-dugo-glavom-od-iznenaenja-da-dlaka-na-kraju-i-upadne
Znate ono kad nemate sise pa vas gledaju sa sažaljenjem :)
znate-ono-kad-nemate-sise-pa-vas-gledaju-aljenjem
Mrzim kad mi sporo odgovaras na poruku!.:((
mrzim-kad-mi-sporo-odgovaras-na-poruku
Mrzim televiziju. Mrzim je isto koliko mrzim i kikiriki – međutim, nikako ne mogu da prestanem da jedem kikiriki. -Orson Vels
mrzim-televiziju-mrzim-isto-koliko-mrzim-i-kikiriki-meutim-nikako-ne-mogu-da-prestanem-da-jedem-kikiriki
Mrzim kad peglam kosu i slucajno ispeglam uvo -.-
mrzim-kad-peglam-kosu-i-slucajno-ispeglam-uvo