Mrzim kad mi u pola reklama ubace malo filma! :D


mrzim-kad-mi-u-pola-reklama-ubace-malo-filma-d
mrzimkadmipolareklamaubacemalofilmamrzim kadkad mimi uu polapola reklamareklama ubaceubace malomalo filmamrzim kad mikad mi umi u polau pola reklamapola reklama ubacereklama ubace maloubace malo filmamrzim kad mi ukad mi u polami u pola reklamau pola reklama ubacepola reklama ubace maloreklama ubace malo filmamrzim kad mi u polakad mi u pola reklamami u pola reklama ubaceu pola reklama ubace malopola reklama ubace malo filma

Mrzim kad mi u sred reklama ubace malo filma…
mrzim-kad-mi-u-sred-reklama-ubace-malo-filma
Nemojte gubiti nadu, jer je za srecu potrebno jako malo… Oko pola grama :))
nemojte-gubiti-nadu-jer-za-srecu-potrebno-jako-malo-oko-pola-grama
Mrzim kad mi sporo odgovaras na poruku!.:((
mrzim-kad-mi-sporo-odgovaras-na-poruku
Mrzim televiziju. Mrzim je isto koliko mrzim i kikiriki – međutim, nikako ne mogu da prestanem da jedem kikiriki. -Orson Vels
mrzim-televiziju-mrzim-isto-koliko-mrzim-i-kikiriki-meutim-nikako-ne-mogu-da-prestanem-da-jedem-kikiriki
Mrzim kad se vozim u tramvaju i tresu mi se sise xD
mrzim-kad-se-vozim-u-tramvaju-i-tresu-mi-se-sise-xd