Mrzim kad u kući nema ništa slatko osim mene.


mrzim-kad-u-kui-nema-slatko-osim-mene
mrzimkadkućinemanitaslatkoosimmenemrzim kadkad uu kućikući nemanema ništaništa slatkoslatko osimosim menemrzim kad ukad u kućiu kući nemakući nema ništanema ništa slatkoništa slatko osimslatko osim menemrzim kad u kućikad u kući nemau kući nema ništakući nema ništa slatkonema ništa slatko osimništa slatko osim menemrzim kad u kući nemakad u kući nema ništau kući nema ništa slatkokući nema ništa slatko osimnema ništa slatko osim mene

Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj. -Duško Radović
prazna-kua-bez-ene-ako-ene-nema-u-kui-nema-ko-drugi-da-bude-u-njoj
Ime nije ništa; ono što nazivamo ružom, slatko bi mirisalo i s drugim imenom -Vilijam Šekspir
ime-nije-ono-to-nazivamo-ruom-slatko-bi-mirisalo-i-s-drugim-imenom
Onog dana kad pomislite da nema ništa za popraviti u igri je žalostan dan za svakog igrača. -Lionel Mesi
onog-dana-kad-pomislite-da-nema-za-popraviti-u-igri-alostan-dan-za-svakog-igraa