Mrzim, pa ipak ne mogu da ne želim ono što mrzim.


mrzim-pa-ipak-ne-mogu-da-ne-elim-ono-to-mrzim
latinske poslovicemrzimpaipaknemogudaželimonotomrzimpa ipakipak nene mogumogu dada nene želimželim onoono štošto mrzimpa ipak neipak ne mogune mogu damogu da neda ne želimne želim onoželim ono štoono što mrzimpa ipak ne moguipak ne mogu dane mogu da nemogu da ne želimda ne želim onone želim ono štoželim ono što mrzimpa ipak ne mogu daipak ne mogu da nene mogu da ne želimmogu da ne želim onoda ne želim ono štone želim ono što mrzim

Mrzim televiziju. Mrzim je isto koliko mrzim i kikiriki – međutim, nikako ne mogu da prestanem da jedem kikiriki. -Orson Vels
mrzim-televiziju-mrzim-isto-koliko-mrzim-i-kikiriki-meutim-nikako-ne-mogu-da-prestanem-da-jedem-kikiriki
Pošten sam koliko mogu, nikome ne želim suviše zla, htio bih da ljude više volim nego sto ih žalim, molim se svojoj sreći da mimo mene prođe ono što me se ne tiče... -Meša Selimović
poten-sam-koliko-mogu-nikome-ne-elim-suvie-zla-htio-bih-da-ljude-vie-volim-nego-sto-ih-alim-molim-se-svojoj-srei-da-mimo-mene-proe-ono-to-me-se-ne-tie
Mrzim kad mi se telefon napije, pa šalje poruke kakve ja ne želim! :D
mrzim-kad-mi-se-telefon-napije-pa-alje-poruke-kakve-ja-ne-elim-d
Ja mrzim privilegije i monopole. Sve ono što se ne može podeliti sa narodnim masama ja kategorički odbijam. -Mahatma Gandi
ja-mrzim-privilegije-i-monopole-sve-ono-to-se-ne-moe-podeliti-narodnim-masama-ja-kategoriki-odbijam
Pokoljenja koja prolaze i gaze ljudska dela ipak ne mogu uništiti čovekove snove, niti mu mogu oslabiti osećanja. -Halil Džubran
pokoljenja-koja-prolaze-i-gaze-ljudska-dela-ipak-ne-mogu-unititi-ovekove-snove-niti-mu-mogu-oslabiti-oseanja