Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“


mrzio-sam-svaku-minutu-svoga-treninga-ali-sam-govorio-ne-odustaj-sada-se-pati-ali-ivi-ostatak-svoga-ivota-kao-ampion
muhamed alimrziosamsvakuminutusvogatreningaaligovorio„neodustajsadasepatiživiostatakživotakaoampion“mrzio samsam svakusvaku minutuminutu svogasvoga treningaali samsam govorio„ne odustajsada sese patiali živiživi ostatakostatak svogasvoga životaživota kaomrzio sam svakusam svaku minutusvaku minutu svogaminutu svoga treningaali sam govoriosada se patiali živi ostatakživi ostatak svogaostatak svoga životasvoga života kaomrzio sam svaku minutusam svaku minutu svogasvaku minutu svoga treningaali živi ostatak svogaživi ostatak svoga životaostatak svoga života kaomrzio sam svaku minutu svogasam svaku minutu svoga treningaali živi ostatak svoga životaživi ostatak svoga života kao

Mrzeo sam svaki minut treninga, ali rekao sam: “Nemoj odustati. Pati sada i živi ostatak života kao šampion. -Muhamed Ali
mrzeo-sam-svaki-minut-treninga-ali-rekao-sam-nemoj-odustati-pati-sada-i-ivi-ostatak-ivota-kao-ampion
Čovjek koji u pedesetim vidi život kao u svojim dvadesetim je protraćio trideset godina svoga života. -Muhamed Ali
ovjek-koji-u-pedesetim-vidi-ivot-kao-u-svojim-dvadesetim-protraio-trideset-godina-svoga-ivota
Čovek koji u pedesetim vidi život kao u svojim dvadesetim je protraćio trideset godina svoga života. -Muhamed Ali
ovek-koji-u-pedesetim-vidi-ivot-kao-u-svojim-dvadesetim-protraio-trideset-godina-svoga-ivota