Mudar je onaj ko ne strahuje niti se nada od neizvesnih događaja u budućnosti.


mudar-onaj-ko-ne-strahuje-niti-se-nada-od-neizvesnih-dogaaja-u-budunosti
anatol fransmudaronajkonestrahujenitisenadaodneizvesnihdogađajabudućnostimudar jeje onajonaj koko nene strahujestrahuje nitiniti sese nadanada odod neizvesnihneizvesnih događajadogađaja uu budućnostimudar je onajje onaj koonaj ko neko ne strahujene strahuje nitistrahuje niti seniti se nadase nada odnada od neizvesnihod neizvesnih događajaneizvesnih događaja udogađaja u budućnostimudar je onaj koje onaj ko neonaj ko ne strahujeko ne strahuje nitine strahuje niti sestrahuje niti se nadaniti se nada odse nada od neizvesnihnada od neizvesnih događajaod neizvesnih događaja uneizvesnih događaja u budućnostimudar je onaj ko neje onaj ko ne strahujeonaj ko ne strahuje nitiko ne strahuje niti sene strahuje niti se nadastrahuje niti se nada odniti se nada od neizvesnihse nada od neizvesnih događajanada od neizvesnih događaja uod neizvesnih događaja u budućnosti

Bolje je biti onaj od koga se strahuje, nego voljen, ukoliko ne možete biti oboje istovremeno. -Nikolo Makijaveli
bolje-biti-onaj-od-koga-se-strahuje-nego-voljen-ukoliko-ne-moete-biti-oboje-istovremeno
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba
Mala nada donosi veliku sreću. Dok velika nada donosi još veće razočaranje. -Žarko Laušević
mala-nada-donosi-veliku-sreu-dok-velika-nada-donosi-jo-vee-razoaranje
Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi… -Koko Šanel
ena-se-brine-o-budunosti-dok-se-ne-uda-mukarac-se-ne-brine-o-budunosti-sve-dok-se-ne-oeni
Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi