Mudar čovek gleda na prostranstvo i ne smatra malo tako malim ni veliko tako velikim, jer on zna da dimenzije nemaju granica.


mudar-ovek-gleda-na-prostranstvo-i-ne-smatra-malo-tako-malim-veliko-tako-velikim-jer-on-zna-da-dimenzije-nemaju-granica
lao cemudarčovekgledanaprostranstvonesmatramalotakomalimvelikovelikimjeronznadadimenzijenemajugranicamudar čovekčovek gledagleda nana prostranstvoprostranstvo ii nene smatrasmatra malomalo takotako malimmalim nini velikoveliko takotako velikimjer onon znazna dada dimenzijedimenzije nemajunemaju granicamudar čovek gledačovek gleda nagleda na prostranstvona prostranstvo iprostranstvo i nei ne smatrane smatra malosmatra malo takomalo tako malimtako malim nimalim ni velikoni veliko takoveliko tako velikimjer on znaon zna dazna da dimenzijeda dimenzije nemajudimenzije nemaju granicamudar čovek gleda načovek gleda na prostranstvogleda na prostranstvo ina prostranstvo i neprostranstvo i ne smatrai ne smatra malone smatra malo takosmatra malo tako malimmalo tako malim nitako malim ni velikomalim ni veliko takoni veliko tako velikimjer on zna daon zna da dimenzijezna da dimenzije nemajuda dimenzije nemaju granicamudar čovek gleda na prostranstvočovek gleda na prostranstvo igleda na prostranstvo i nena prostranstvo i ne smatraprostranstvo i ne smatra maloi ne smatra malo takone smatra malo tako malimsmatra malo tako malim nimalo tako malim ni velikotako malim ni veliko takomalim ni veliko tako velikimjer on zna da dimenzijeon zna da dimenzije nemajuzna da dimenzije nemaju granica

Kao što se po jednoj ovci ne gleda čitavo stado, tako se i po jednom čovjeku ne gleda čitav narod. -Poslovice korisnika
kao-to-se-po-jednoj-ovci-ne-gleda-itavo-stado-tako-se-i-po-jednom-ovjeku-ne-gleda-itav-narod
Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam. -Đorđe Balašević
tako-to-lovom-ne-moe-imati-previe-premalo-nikad-tako-puno-da-ne-bi-poeleo-jo-i-nikad-tako-malo-da-ne-bi-moglo-biti-i-manje-to-pouzdano-znam
Nikada u istoriji ljudskih sukoba nije tako mnogo ljudi dugovalo prema tako malo ljudi. -Vinston Čerčil
nikada-u-istoriji-ljudskih-sukoba-nije-tako-mnogo-ljudi-dugovalo-prema-tako-malo-ljudi
Kada te nema jer tako hoću, zaledim osmeh, u sebi kažem ime, udahnem duboko i pomislim: tako mi nedostaješ. -Miroslav Mika Antić
kada-te-nema-jer-tako-hou-zaledim-osmeh-u-sebi-kaem-ime-udahnem-duboko-i-pomislim-tako-mi-nedostaje