Mudar čovek štedi vreme i reči.


mudar-ovek-tedi-vreme-i-rei
francuske poslovicemudarčovektedivremerečimudar čovekčovek štedištedi vremevreme ii rečimudar čovek štedičovek štedi vremeštedi vreme ivreme i rečimudar čovek štedi vremečovek štedi vreme ištedi vreme i rečimudar čovek štedi vreme ičovek štedi vreme i reči

Mudar čovek napušta manju sreću i obazire se na veću.Mudar čovek će napraviti više prilika nego što mu se one same otvore.Nerviranje nikome nije pomoglo. Onaj koji štedi svoje živce, štedi i živce drugih. Od pristojne količine ušteđenih živaca može se sačiniti jedna harmonija ili dve manje harmonije. Ja lično volim jednu konkretnu harmoniju.Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče.Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju.Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.