Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti.


mudar-ovek-treba-smatrati-zdravlje-kao-jedan-od-najveih-blagoslova-panauiti-kako-da-u-vlastitim-mislima-izvue-korist-iz-svoje-bolesti
hipokratmudarčovektrebasmatratizdravljekaojedanodnajvećihblagoslovapa naučitikakodavlastitimmislimaizvučekoristizsvojebolestimudar čovekčovek trebatreba smatratismatrati zdravljezdravlje kaokao jedanjedan odod najvećihnajvećih blagoslovapa naučiti kakokako dada uu vlastitimvlastitim mislimamislima izvučeizvuče koristkorist iziz svojesvoje bolestimudar čovek trebačovek treba smatratitreba smatrati zdravljesmatrati zdravlje kaozdravlje kao jedankao jedan odjedan od najvećihod najvećih blagoslovapa naučiti kako dakako da uda u vlastitimu vlastitim mislimavlastitim mislima izvučemislima izvuče koristizvuče korist izkorist iz svojeiz svoje bolestimudar čovek treba smatratičovek treba smatrati zdravljetreba smatrati zdravlje kaosmatrati zdravlje kao jedanzdravlje kao jedan odkao jedan od najvećihjedan od najvećih blagoslovapa naučiti kako da ukako da u vlastitimda u vlastitim mislimau vlastitim mislima izvučevlastitim mislima izvuče koristmislima izvuče korist izizvuče korist iz svojekorist iz svoje bolestimudar čovek treba smatrati zdravlječovek treba smatrati zdravlje kaotreba smatrati zdravlje kao jedansmatrati zdravlje kao jedan odzdravlje kao jedan od najvećihkao jedan od najvećih blagoslovapa naučiti kako da u vlastitimkako da u vlastitim mislimada u vlastitim mislima izvučeu vlastitim mislima izvuče koristvlastitim mislima izvuče korist izmislima izvuče korist iz svojeizvuče korist iz svoje bolesti

Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora. -Brus Li
mudar-ovek-moe-nauiti-vie-iz-glupog-pitanja-nego-to-budala-moe-nauiti-iz-mudrog-odgovora
Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti. -Ivan Turgenjev
ivot-kakav-bio-da-bio-bolji-od-te-kao-to-zdravlje-bolje-od-bolesti
Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje. -Orhan Pamuk
dae-bog-da-nauimo-i-kako-da-jednoga-dana-svoje-ivote-bez-straha-prepriavamo-kao-svoje