Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.


mudar-ovek-velik-i-u-najmanjim-stvarima-a-zao-mali-i-u-najveim-stvarima
kineske poslovicemudarčovekveliknajmanjimstvarimazaomalinajvećimstvarimamudar čovekčovek jeje velikvelik iu najmanjimnajmanjim stvarimazao malimali iu najvećimnajvećim stvarimamudar čovek ječovek je velikje velik ivelik i ui u najmanjimu najmanjim stvarimaa zao malizao mali imali i ui u najvećimu najvećim stvarimamudar čovek je velikčovek je velik ije velik i uvelik i u najmanjimi u najmanjim stvarimaa zao mali izao mali i umali i u najvećimi u najvećim stvarimamudar čovek je velik ičovek je velik i uje velik i u najmanjimvelik i u najmanjim stvarimaa zao mali i uzao mali i u najvećimmali i u najvećim stvarima

Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.Čim je čovek stariji i mudriji sve manje ima želju da se raspravlja o nebitnim stvarima. Jednostavno ima želju ustati, poželeti sve najbolje i otići.Svaki čovek svoje patnje smatra najvećim.Najviše ima praznine u stvarima.U nauci se moramo zanimati stvarima, a ne osobama.U nauci se moramo interesirati stvarima, a ne osobama.