Mudar čovjek ne treba savjet. Budala ga neće prihvatiti.


mudar-ovjek-ne-treba-savjet-budala-ga-nee-prihvatiti
bendžamin frenklinmudarčovjeknetrebasavjetbudalaganećeprihvatitimudar čovjekčovjek nene trebatreba savjetbudala gaga nećeneće prihvatitimudar čovjek nečovjek ne trebane treba savjetbudala ga nećega neće prihvatitimudar čovjek ne trebačovjek ne treba savjetbudala ga neće prihvatitimudar čovjek ne treba savjet

Mudar čovjek sam donosi odluke; budala prihvaća javno mnijenje.Verujem da Bog upravlja poslovima i da mu ne treba savjet od mene. S Bogom na vlasti, verujem da će se sve najbolje rešiti na kraju. Pa zašto da se onda brinem.Izazov neće čekati. Život se ne osvrće unatrag. Nedelju dana je više nego dovoljno vremena za odluku hoćemo li prihvatiti ili odbaciti svoju sudbinu.Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti.Zvjezdanog neba i ljudskog srca nikad se čovjek neće moći nagledati.