Mudar čovjek sam donosi odluke; budala prihvaća javno mnijenje.


mudar-ovjek-sam-donosi-odluke-budala-prihvaa-javno-mnijenje
kineske poslovicemudarčovjeksamdonosiodlukebudalaprihvaćajavnomnijenjemudar čovjekčovjek samsam donosidonosi odlukebudala prihvaćaprihvaća javnojavno mnijenjemudar čovjek samčovjek sam donosisam donosi odlukebudala prihvaća javnoprihvaća javno mnijenjemudar čovjek sam donosičovjek sam donosi odlukebudala prihvaća javno mnijenjemudar čovjek sam donosi odluke

Ne donosi odluke kad si ljut,ne obecavaj kad si srecan . . .
ne-donosi-odluke-kad-ljutne-obecavaj-kad-srecan
Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju. -Nikolo Makijaveli
mudar-ovek-radi-odjednom-ono-to-budala-radi-na-kraju
Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj. -Đorđe Balašević
govorili-su-mi-da-se-uvam-pijanih-budala-uvao-sam-se-treznih-budala-za-svaki-sluaj
Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora. -Brus Li
mudar-ovek-moe-nauiti-vie-iz-glupog-pitanja-nego-to-budala-moe-nauiti-iz-mudrog-odgovora