Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.


mudrac-se-ne-pokazuje-zato-ga-svuda-vide-ne-definie-se-zato-razgovetan-ne-istie-sebe-i-zato-uspeva-ne-hvalie-se-svojim-poslom-zato-traje-ne-spori-se
lao cemudracsenepokazujezatogasvudavidenedefinieserazgovetanističesebeuspevahvaliesvojimposlomtrajesporiupravoiztograzloganikonasvetumožedanjimesporimudrac sese nene pokazujezato gaga svudasvuda videne definišedefiniše sezato jeje razgovetanne ističeističe sebei zatozato uspevane hvališehvališe sese svojimsvojim poslomzato trajene sporispori sei upravoupravo iziz togtog razlogarazloga nikoniko nana svetusvetu nene možemože dada sese ss njimenjime sporimudrac se nese ne pokazujezato ga svudaga svuda videne definiše sezato je razgovetanne ističe sebei zato uspevane hvališe sehvališe se svojimse svojim poslomne spori sei upravo izupravo iz togiz tog razlogatog razloga nikorazloga niko naniko na svetuna svetu nesvetu ne možene može damože da seda se sse s njimes njime spori

Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva. To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca. -Viktor Igo
mojsije-ne-trepnuvi-okom-napisao-bog-dri-u-svojoj-ruci-srce-kraljeva-to-nemogue-iz-dva-razloga-zato-to-bog-nema-ruke-i-zato-to-kraljevi-nemaju-srca
Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom
Historija neprestano mora da se piše iznova, ne zato da bi se spoznale nove historijske činjenice, nego zato što su se promjenila gledišta historičara. -Francois Mauriac
historija-neprestano-mora-da-se-pie-iznova-ne-zato-da-bi-se-spoznale-nove-historijske-injenice-nego-zato-to-su-se-promjenila-gledi-historiara
Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi. -Marsel Prust
naa-ljubav-prema-drugima-ne-slabi-zato-to-su-oni-mrtvi-ve-zato-to-umiremo-mi
Ljubav ne postoji zato da nas usreći. Ja verujem da postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati. -Herman Hese
ljubav-ne-postoji-zato-da-nas-usrei-ja-verujem-da-postoji-zato-da-nam-pokae-koliko-moemo-izdrati
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star