Mudri ljudi, ako se uspeju izvući iz neke ružne situacije, dobro će paziti da u nju ponovno ne upadnu.


mudri-ljudi-ako-se-uspeju-izvui-iz-neke-rune-situacije-dobro-e-paziti-da-u-nju-ponovno-ne-upadnu
ezopmudriljudiakoseuspejuizvućiiznekeružnesituacijedobroćepazitidanjuponovnoneupadnumudri ljudiako sese uspejuuspeju izvućiizvući iziz nekeneke ružneružne situacijedobro ćeće pazitipaziti dada uu njunju ponovnoponovno nene upadnuako se uspejuse uspeju izvućiuspeju izvući izizvući iz nekeiz neke ružneneke ružne situacijedobro će pazitiće paziti dapaziti da uda u njuu nju ponovnonju ponovno neponovno ne upadnuako se uspeju izvućise uspeju izvući izuspeju izvući iz nekeizvući iz neke ružneiz neke ružne situacijedobro će paziti daće paziti da upaziti da u njuda u nju ponovnou nju ponovno nenju ponovno ne upadnuako se uspeju izvući izse uspeju izvući iz nekeuspeju izvući iz neke ružneizvući iz neke ružne situacijedobro će paziti da uće paziti da u njupaziti da u nju ponovnoda u nju ponovno neu nju ponovno ne upadnu

Jednom mi je jedna mudra zena rekla: Kad god ti se ucini da si se sama izvukla iz neke zamrsene i teske situacije, budi sigurna da to nisi ucinila svojim ...
jednom-mi-jedna-mudra-zena-rekla-kad-god-ti-se-ucini-da-se-sama-izvukla-iz-neke-zamrsene-i-teske-situacije-budi-sigurna-da-to-nisi-ucinila-svojim
Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije palo na pamet da bi se njemu mogao neko diviti. -Fridrih Niče
ima-neke-nevinosti-u-divljenju-nju-ima-onaj-kome-jo-nije-palo-na-pamet-da-bi-se-njemu-mogao-neko-diviti