Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu.


mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau
platonmudriljudigovorezatotoimajunetodakažubudalemorajumudri ljudiljudi govoregovore zatozato štošto imajuimaju neštonešto dada kažubudale zatozato štošto morajumoraju neštonešto dada kažumudri ljudi govoreljudi govore zatogovore zato štozato što imajušto imaju neštoimaju nešto danešto da kažubudale zato štozato što morajušto moraju neštomoraju nešto danešto da kažumudri ljudi govore zatoljudi govore zato štogovore zato što imajuzato što imaju neštošto imaju nešto daimaju nešto da kažubudale zato što morajuzato što moraju neštošto moraju nešto damoraju nešto da kažumudri ljudi govore zato štoljudi govore zato što imajugovore zato što imaju neštozato što imaju nešto dašto imaju nešto da kažubudale zato što moraju neštozato što moraju nešto dašto moraju nešto da kažu

Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek
Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.
ponekad-ljudi-plau-ne-zato-to-su-slabive-zato-to-su-bili-jaki-predugo
Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju. -Stendal
zlo-na-svijetu-ne-prouzrokuju-oni-to-kau-sve-to-znaju-nego-oni-koji-kau-vie-nego-to-znaju
Većina uspešnih ljudi je nesretna. Zato su i uspešni- oni moraju da stvaraju veru u sebe kroz sebe tako što ostvaruju nešto što će svet primeti. -Agata Kristi
veina-uspenih-ljudi-nesretna-zato-su-i-uspe-oni-moraju-da-stvaraju-veru-u-sebe-kroz-sebe-tako-to-ostvaruju-neto-to-e-svet-primeti