Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav - ljubav svoje majke.


mukarac-ima-samo-jednu-sigurnu-ljubav-ljubav-svoje-majke
viktor igomukaracimasamojednusigurnuljubavsvojemajkemuškarac imaima samosamo jednujednu sigurnusigurnu ljubavljubavljubavljubav svojesvoje majkemuškarac ima samoima samo jednusamo jednu sigurnujednu sigurnu ljubavsigurnu ljubavljubav svojeljubav svoje majkemuškarac ima samo jednuima samo jednu sigurnusamo jednu sigurnu ljubavjednu sigurnu ljubavljubav svoje majkemuškarac ima samo jednu sigurnuima samo jednu sigurnu ljubavsamo jednu sigurnu ljubav

Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke.Među ljudima postoje i takvi čija ljubav postaje stvarna tek posle mnogih razgovora, čestih susreta i dugog prijateljstva. To je ljubav koja ima najviše ...Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom.Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobro