Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav - ljubav svoje majke.


mukarac-ima-samo-jednu-sigurnu-ljubav-ljubav-svoje-majke
viktor igomukaracimasamojednusigurnuljubavsvojemajkemuškarac imaima samosamo jednujednu sigurnusigurnu ljubavljubavljubavljubav svojesvoje majkemuškarac ima samoima samo jednusamo jednu sigurnujednu sigurnu ljubavsigurnu ljubavljubav svojeljubav svoje majkemuškarac ima samo jednuima samo jednu sigurnusamo jednu sigurnu ljubavjednu sigurnu ljubavljubav svoje majkemuškarac ima samo jednu sigurnuima samo jednu sigurnu ljubavsamo jednu sigurnu ljubav

Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke. -Viktor Igo
mukarac-ima-samo-jednu-sigurnu-ljubav-ljubav-svoje-majke
Među ljudima postoje i takvi čija ljubav postaje stvarna tek posle mnogih razgovora, čestih susreta i dugog prijateljstva. To je ljubav koja ima najviše ...
meu-ljudima-postoje-i-takvi-ija-ljubav-postaje-stvarna-tek-posle-mnogih-razgovora-estih-susreta-i-dugog-prijateljstva-to-ljubav-koja-ima-najvie
Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom. -Sigmund Frojd
psi-vole-svoje-prijatelje-i-ujedaju-neprijatelje-sasvim-suprotno-ljudima-koji-nisu-sposobni-za-istu-ljubav-i-koji-uvek-meaju-ljubav-mrnjom
jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobro
jbtkako-ste-naporni-ljubav-ovo-ljubav-onoljubav-sranjepa-ko-vam-kriv-sto-vi-imate-slomljena-srca-pa-patite-nekima-dobro