Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti.


mukarac-moe-biti-kratak-i-zdepast-i-proelav-ali-ako-ima-vatre-u-njemu-ene-e-ga-voleti
mae vestmukaracmožebitikratakzdepastproćelavaliakoimavatrenjemuženećegavoletimuškarac možemože bitibiti kratakkratak ii zdepastzdepast ii proćelavali akoako imaima vatrevatre uu njemužene ćeće gaga voletimuškarac može bitimože biti kratakbiti kratak ikratak i zdepasti zdepast izdepast i proćelavali ako imaako ima vatreima vatre uvatre u njemužene će gaće ga voletimuškarac može biti kratakmože biti kratak ibiti kratak i zdepastkratak i zdepast ii zdepast i proćelavali ako ima vatreako ima vatre uima vatre u njemužene će ga voletimuškarac može biti kratak imože biti kratak i zdepastbiti kratak i zdepast ikratak i zdepast i proćelavali ako ima vatre uako ima vatre u njemu

Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu. -Ivo Andric
ovek-moe-i-od-jedne-rei-da-ivi-samo-ako-u-njemu-ima-reenosti-da-se-bori-i-borbom-odrava-u-ivotu
Muškarac ne dokazuje da je muško ako ima erekciju, već ako zna da pruži zadovoljstvo ženi. -Paulo Koeljo
mukarac-ne-dokazuje-da-muko-ako-ima-erekciju-ve-ako-zna-da-prui-zadovoljstvo-eni
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti. -Dante Aligijeri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-lepota-ne-moe-biti-odvojena-od-venosti
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti. -Dante Aligieri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti