Muškarac ne dokazuje da je muško ako ima erekciju, već ako zna da pruži zadovoljstvo ženi.


mukarac-ne-dokazuje-da-muko-ako-ima-erekciju-ve-ako-zna-da-prui-zadovoljstvo-eni
paulo koeljomukaracnedokazujedamukoakoimaerekcijuvećznapružizadovoljstvoženimuškarac nene dokazujedokazuje dada jeje muškomuško akoako imaima erekcijuveć akoako znazna dada pružipruži zadovoljstvozadovoljstvo ženimuškarac ne dokazujene dokazuje dadokazuje da jeda je muškoje muško akomuško ako imaako ima erekcijuveć ako znaako zna dazna da pružida pruži zadovoljstvopruži zadovoljstvo ženimuškarac ne dokazuje dane dokazuje da jedokazuje da je muškoda je muško akoje muško ako imamuško ako ima erekcijuveć ako zna daako zna da pružizna da pruži zadovoljstvoda pruži zadovoljstvo ženimuškarac ne dokazuje da jene dokazuje da je muškodokazuje da je muško akoda je muško ako imaje muško ako ima erekcijuveć ako zna da pružiako zna da pruži zadovoljstvozna da pruži zadovoljstvo ženi

Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti.Muškarac je ljubomoran ako ljubi; a žena ako i ne ljubi.Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je.U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu.Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda.