Muškarac nikad nije viši nego kad klekne i pomogne detetu.


mukarac-nikad-nije-vii-nego-kad-klekne-i-pomogne-detetu
abraham linkolnmukaracnikadnijeviinegokadkleknepomognedetetumuškarac nikadnikad nijenije višiviši negonego kadkad klekneklekne ii pomognepomogne detetumuškarac nikad nijenikad nije višinije viši negoviši nego kadnego kad kleknekad klekne iklekne i pomognei pomogne detetumuškarac nikad nije višinikad nije viši negonije viši nego kadviši nego kad kleknenego kad klekne ikad klekne i pomogneklekne i pomogne detetumuškarac nikad nije viši negonikad nije viši nego kadnije viši nego kad klekneviši nego kad klekne inego kad klekne i pomognekad klekne i pomogne detetu

Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Pa ona mi nikad nije bila bliža nego tad. I nikad dalja. -Đorđe Balašević
pa-ona-mi-nikad-nije-bila-blia-nego-tad-i-nikad-dalja
Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi. -Sofokle
anse-nikad-ne-pomau-onome-koji-ne-ume-da-pomogne-sam-sebi
Žena je uvek zanimljiva kad je zaljubljena, tad je pametnija, odlučnija, ljupkija nego ikad. Muškarac je rastresen, ili grub, ili nerazmišljen. -Meša Selimović
ena-uvek-zanimljiva-kad-zaljubljena-tad-pametnija-odlunija-ljupkija-nego-ikad-mukarac-rastresen-ili-grub-ili-nerazmiljen
Bog voli da pomogne onome koji teži da pomogne sam sebi. -Eshil
bog-voli-da-pomogne-onome-koji-tei-da-pomogne-sam-sebi