Muškarac je sretan sa bilo kojom ženom dok je ne zavoli.


mukarac-sretan-bilo-kojom-enom-dok-ne-zavoli
sigmund frojdmukaracsretanbilokojomženomdoknezavolimuškarac jeje sretansretan sasa bilobilo kojomkojom ženomženom dokdok jeje nene zavolimuškarac je sretanje sretan sasretan sa bilosa bilo kojombilo kojom ženomkojom ženom dokženom dok jedok je neje ne zavolimuškarac je sretan saje sretan sa bilosretan sa bilo kojomsa bilo kojom ženombilo kojom ženom dokkojom ženom dok ježenom dok je nedok je ne zavolimuškarac je sretan sa biloje sretan sa bilo kojomsretan sa bilo kojom ženomsa bilo kojom ženom dokbilo kojom ženom dok jekojom ženom dok je neženom dok je ne zavoli

Sve dok neko ne zavoli životinju, jedan deo njegove duše ostaje zauvek neprobuđen. -Anatol Frans
sve-dok-neko-ne-zavoli-ivotinju-jedan-deo-njegove-e-ostaje-zauvek-neprobu
Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi… -Koko Šanel
ena-se-brine-o-budunosti-dok-se-ne-uda-mukarac-se-ne-brine-o-budunosti-sve-dok-se-ne-oeni
Da, vreme je i bilo, lutko. Upoznao sam ovaj grad tragajući za ulicom kojom prolaziš. -Đorđe Balašević
da-vreme-i-bilo-lutko-upoznao-sam-ovaj-grad-tragajui-za-ulicom-kojom-prolazi