Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti.


mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
sasha guitrymukaracstarkadženuvienitimožedanosinarukamaupropastimuškarac jeje starstar kadkad ženuženu viševiše nitiniti možemože dada nosinosi nana rukamarukama nitiniti dada jeje upropastimuškarac je starje star kadstar kad ženukad ženu višeženu više nitiviše niti moženiti može damože da nosida nosi nanosi na rukamana rukama nitirukama niti daniti da jeda je upropastimuškarac je star kadje star kad ženustar kad ženu višekad ženu više nitiženu više niti moževiše niti može daniti može da nosimože da nosi nada nosi na rukamanosi na rukama nitina rukama niti darukama niti da jeniti da je upropastimuškarac je star kad ženuje star kad ženu višestar kad ženu više nitikad ženu više niti možeženu više niti može daviše niti može da nosiniti može da nosi namože da nosi na rukamada nosi na rukama nitinosi na rukama niti dana rukama niti da jerukama niti da je upropasti

Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi
Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti. -Bernard Shaw
kad-udarite-dijete-nastojte-da-to-bude-u-bijesu-ak-i-po-cijenu-da-ga-osakatite-hladnokrvni-udarac-niti-se-moe-niti-bi-se-smio-oprostiti
Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star. -Jovan Dučić
niko-nije-sujetan-na-svoju-mladost-niti-se-osea-da-presrean-zato-to-mlad-a-svako-naprotiv-i-nesrean-i-oajan-kad-star
Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu. -Marlen Ditrih
mukarac-vie-voli-doi-kui-i-zatei-raspremljen-krevet-i-srenu-enu-nego-pospremljen-krevet-i-ljutu-enu
Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno, njegova intuicija -Albert Ajnštajn
najvanije-za-naunika-nisu-njegove-diplome-niti-broj-godina-njegovog-naunog-rada-pa-niti-iskustvo-nego-posve-jednostavno-njegova-intuicija
Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali