Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.


mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
jovan dučićmukaracverujeljubavkadnijenikadbiovoljenzanosiseljubavljuondakadanevoliženumuškarac verujeveruje uu ljubavljubav ii kadkad nijenije nikadnikad biobio voljeni zanosizanosi sese ljubavljuljubavlju ii ondaonda kadakada nene volivoli ženumuškarac veruje uveruje u ljubavu ljubav iljubav i kadi kad nijekad nije nikadnije nikad bionikad bio voljeni zanosi sezanosi se ljubavljuse ljubavlju iljubavlju i ondai onda kadaonda kada nekada ne voline voli ženumuškarac veruje u ljubavveruje u ljubav iu ljubav i kadljubav i kad nijei kad nije nikadkad nije nikad bionije nikad bio voljeni zanosi se ljubavljuzanosi se ljubavlju ise ljubavlju i ondaljubavlju i onda kadai onda kada neonda kada ne volikada ne voli ženumuškarac veruje u ljubav iveruje u ljubav i kadu ljubav i kad nijeljubav i kad nije nikadi kad nije nikad biokad nije nikad bio voljeni zanosi se ljubavlju izanosi se ljubavlju i ondase ljubavlju i onda kadaljubavlju i onda kada nei onda kada ne volionda kada ne voli ženu

Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu. -Marlen Ditrih
mukarac-vie-voli-doi-kui-i-zatei-raspremljen-krevet-i-srenu-enu-nego-pospremljen-krevet-i-ljutu-enu
Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja. -Jovan Dučić
ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja
Čovek nije ljubomoran kad voli, već kad želi da bude voljen. -Ruske poslovice
ovek-nije-ljubomoran-kad-voli-ve-kad-eli-da-bude-voljen
Muškarac nikad nije viši nego kad klekne i pomogne detetu. -Abraham Linkoln
mukarac-nikad-nije-vii-nego-kad-klekne-i-pomogne-detetu
Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen! -Ruske poslovice
kad-voli-ovek-nije-ljubomoran-ve-kad-eli-da-bude-voljen