Muškarac više voli doći kući i zateći raspremljen krevet i srećnu ženu, nego pospremljen krevet i ljutu ženu.


mukarac-vie-voli-doi-kui-i-zatei-raspremljen-krevet-i-srenu-enu-nego-pospremljen-krevet-i-ljutu-enu
marlen ditrihmukaracvievolidoćikućizatećiraspremljenkrevetsrećnuženunegopospremljenljutuženumuškarac viševiše volivoli doćidoći kućikući ii zatećizateći raspremljenraspremljen krevetkrevet ii srećnusrećnu ženunego pospremljenpospremljen krevetkrevet ii ljutuljutu ženumuškarac više voliviše voli doćivoli doći kućidoći kući ikući i zatećii zateći raspremljenzateći raspremljen krevetraspremljen krevet ikrevet i srećnui srećnu ženunego pospremljen krevetpospremljen krevet ikrevet i ljutui ljutu ženumuškarac više voli doćiviše voli doći kućivoli doći kući idoći kući i zatećikući i zateći raspremljeni zateći raspremljen krevetzateći raspremljen krevet iraspremljen krevet i srećnukrevet i srećnu ženunego pospremljen krevet ipospremljen krevet i ljutukrevet i ljutu ženumuškarac više voli doći kućiviše voli doći kući ivoli doći kući i zatećidoći kući i zateći raspremljenkući i zateći raspremljen kreveti zateći raspremljen krevet izateći raspremljen krevet i srećnuraspremljen krevet i srećnu ženunego pospremljen krevet i ljutupospremljen krevet i ljutu ženu

Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonom
novi-telefon-dan-1-polako-ga-stavljas-na-krevet-dan-35-sa-vrata-ga-bacas-na-krevet-dan-93-e-ljudi-aj-igramo-tenis-mojim-telefonom
Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli. -Jovan Dučić
niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli