Muškarci su djeca, čak i kad ostare.


mukarci-su-djeca-ak-i-kad-ostare
meša selimovićmukarcisudjecačakkadostaremuškarci susu djecačak ii kadkad ostaremuškarci su djecačak i kadi kad ostarečak i kad ostare

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom....reč ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu, a pogotovo kad se napiše ili čak i drugima kaže..Ružne žene ostare prije nego lijepe – one prelaze iz sjenke u tamu.Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.Strast je uvijek patnja, čak i kad je zadovoljena.Živjeti je divno – čak i kad čovjek nije zaljubljen.