Muškarci uvek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome prefinjenije: žele biti njihova poslednja ljubav.


mukarci-uvek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-prefinjenije-ele-biti-njihova-poslednja-ljubav
oskar vajldmukarciuvekželebitiženinaprvaljubavŽenesutomeprefinjenijenjihovaposlednjamuškarci uvekuvek želežele bitibiti ženinaženina prvaprva ljubavŽene susu uu tometome prefinjeniježele bitibiti njihovanjihova poslednjaposlednja ljubavmuškarci uvek želeuvek žele bitižele biti ženinabiti ženina prvaženina prva ljubavŽene su usu u tomeu tome prefinjeniježele biti njihovabiti njihova poslednjanjihova poslednja ljubavmuškarci uvek žele bitiuvek žele biti ženinažele biti ženina prvabiti ženina prva ljubavŽene su u tomesu u tome prefinjeniježele biti njihova poslednjabiti njihova poslednja ljubavmuškarci uvek žele biti ženinauvek žele biti ženina prvažele biti ženina prva ljubavŽene su u tome prefinjeniježele biti njihova poslednja ljubav

Muškarci uvijek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome profinjenije: žele biti njihova posljednja ljubav. -Oskar Vajld
mukarci-uvijek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-profinjenije-ele-biti-njihova-posljednja-ljubav
Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.
ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene
Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi. -Majkl Džordan
neki-ljudi-ele-da-se-desi-neto-neki-ele-da-se-desilo-drugi-ine-da-se-desi