Muškarci uvijek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome profinjenije: žele biti njihova posljednja ljubav.


mukarci-uvijek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-profinjenije-ele-biti-njihova-posljednja-ljubav
oskar vajldmukarciuvijekželebitiženinaprvaljubavŽenesutomeprofinjenijenjihovaposljednjamuškarci uvijekuvijek želežele bitibiti ženinaženina prvaprva ljubavŽene susu uu tometome profinjeniježele bitibiti njihovanjihova posljednjaposljednja ljubavmuškarci uvijek želeuvijek žele bitižele biti ženinabiti ženina prvaženina prva ljubavŽene su usu u tomeu tome profinjeniježele biti njihovabiti njihova posljednjanjihova posljednja ljubavmuškarci uvijek žele bitiuvijek žele biti ženinažele biti ženina prvabiti ženina prva ljubavŽene su u tomesu u tome profinjeniježele biti njihova posljednjabiti njihova posljednja ljubavmuškarci uvijek žele biti ženinauvijek žele biti ženina prvažele biti ženina prva ljubavŽene su u tome profinjeniježele biti njihova posljednja ljubav

Muškarci uvek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome prefinjenije: žele biti njihova poslednja ljubav. -Oskar Vajld
mukarci-uvek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-prefinjenije-ele-biti-njihova-poslednja-ljubav
Antiteza ljubavi nije uvijek mržnja; može to biti i druga ljubav. -Tadeusz Kotarbinski
antiteza-ljubavi-nije-uvijek-mrnja-moe-to-biti-i-druga-ljubav
Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.
ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene