Muskarci rade epilaciju brade… Ti sto upravljas univerzumom, resetuj ovu planetu. Nesto se gadno pokvarilo…


muskarci-rade-epilaciju-brade-ti-sto-upravljas-univerzumom-resetuj-ovu-planetu-nesto-se-gadno-pokvarilo
muskarciradeepilacijubrade…tistoupravljasuniverzumomresetujovuplanetunestosegadnopokvarilo…muskarci raderade epilacijuepilaciju brade…brade… titi stosto upravljasupravljas univerzumomresetuj ovuovu planetunesto sese gadnogadno pokvarilo…muskarci rade epilacijurade epilaciju brade…epilaciju brade… tibrade… ti stoti sto upravljassto upravljas univerzumomresetuj ovu planetunesto se gadnose gadno pokvarilo…muskarci rade epilaciju brade…rade epilaciju brade… tiepilaciju brade… ti stobrade… ti sto upravljasti sto upravljas univerzumomnesto se gadno pokvarilo…muskarci rade epilaciju brade… tirade epilaciju brade… ti stoepilaciju brade… ti sto upravljasbrade… ti sto upravljas univerzumom

Joooj sto volim ovaj rezim, kad svi rade a ja leziiim. :D ^___^
joooj-sto-volim-ovaj-rezim-kad-svi-rade-a-ja-leziiim-d
Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje. -Džim Ron
dobar-cilj-rukovodstva-da-se-pomogne-onima-koji-rade-loe-da-rade-dobro-i-da-se-pomogne-onima-koji-rade-dobro-da-rade-jo-bolje
Muskarci srećno vam pražnjenje novčanika:)
muskarci-sreno-vam-pranjenje-novanika
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje