Muzika je hrana ljubavi.


muzika-hrana-ljubavi
vilijam Šekspirmuzikahranaljubavimuzika jeje hranahrana ljubavimuzika je hranaje hrana ljubavimuzika je hrana ljubavi

Nada je najvažnija hrana ljubavi.
nada-najvanija-hrana-ljubavi
Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat
neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana
Muzika ima moć da oblikuje karakter. -Aristotel
muzika-ima-mo-da-oblikuje-karakter